Akademik Çeviri

Akademik Çeviri, akademik belgelerin çevirisini kapsayan metinlerden oluşur ve yapılan çeviriler bilimsel alanda kullanılacağından dolayı hedef dildeki metin, üslup ve terminoloji bakımından uygun bir seviyede hazırlanır.
Doktora, tez, makale vb. metinler…