Erasmus

Erasmus Değişim Programı kapsamında yurtdışına gidecek olan öğrencilerin tüm evrakları muhtelif dillere çevrilir, noter onayı ve apostil onayı yapılır. Erasmus kapsamında çevirisi istenen evraklar genelde şu şekildedir:
Taahhütname(Örnek için tıklayınız!)
(Noter tarafından onaylandıktan sonra yeminli çevirisi yapılıp tekrar noter tarafından onaylanır)
Adli Sicil Belgesi
Nüfus Kayıt Örneği
Diploma
Transkript