Vize Danışmanlığı ve Aile Birleşimi

Vize Konusunda Önemle Dikkate Alınması Gereken Hususlar:
Bir ülkeye girmek veya bir ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gereken izin belgesine vize denir. Bu belge genelde süresi geçerli olan pasaportlara işlenir ve söz konusu ülkeye giriş izninizin olduğunu gösteren bir onaydır.
Vize başvurunuzu olabildiğince erken bir tarihte (örneğin, bir ay öncesinden) yapmanız tavsiye edilir. Çalışma ve öğrenim amaçlı vizelerin alınması ülkeden ülkeye değişmekle beraber, 2-3 ay veya daha uzun bir zaman sürebilir. Vize başvurunuzda pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvurduğunuz tarihten ileriye doğru en az bir yıl olmasına özen gösterilmesi tavsiye edilir. Ayrıca, vizeden muaf olmanız halinde dahi, gideceğiniz ülkenin pasaportunuzda aradığı geçerlilik süresini öğrenmenizde yarar vardır.
Yurt dışına seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarımızın en fazla ne kadar süredir kullanımda olan pasaportlarıyla vize başvurusunda bulunabilecekleri konusuyla ilgili olarak bizden veya gitmek istedikleri ülkenin temsilciliğinden ayrıntılı bilgi alması gerekmektedir. Zira Schengen bölgesi ülkeleri ve diğer bazı ülkeler 10 yıldan daha eski pasaportla yapılan vize başvurularını kabul etmemektedir.
Schengen Vizesi Hakkında Bilgiler:
Avrupa Birliği’nde 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınır ("iç sınır’" denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır. Bu şekilde oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar hayata geçirilmiştir. Schengen alanı vize, polis ve yargı alanlarındaki işbirliğini kapsamaktadır.
Schengen’e üye ülkeler aşağıda sunulmaktadır:
Almanya Letonya Avusturya Lichtenstein Belçika Litvanya Danimarka Lüksemburg Estonya Macaristan Finlandiya Malta Fransa Norveç Hollanda Polonya İspanya Portekiz İsveç Slovakya İsviçre Slovenya İtalya Yunanistan İzlanda Çek Cumhuriyeti
AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda, Lichtenstein ve Norveç deSchengen bölgesine dahildir.

Bir yabancı,Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile giriş yaptığında diğerlerine serbestçe seyahat edebilmektedir. Bununla birlikte, Schengen vize rejimi yönetmeliği uyarınca, Schengen vizesi ilk defa kullanılırken vizenin alındığı ülkeye giriş yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Örneğin, İtalya’nın Temsilciliklerinden alınan vize ile önce İtalya’ya giriş yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, Schengen bölgesine seyahat edecek vatandaşlarımızın vizelerini ilk giriş yapacakları ülkenin temsilciliğinden almaları hususu önem taşımaktadır.

Schengen ülkeleri ortak Schengen Information System-SIS adı verilen bir veri tabanından yararlanırlar. Bu veri bankasında, Schengen ülkelerine girmesi gereken kişilerle ilgili bilgiler başta olmak üzere çeşitli bilgiler yer alır ve üye ülkelerin yetkili makamlarının kullanımına açıktır.

Vize Başvurularında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
• Bir vize başvurusunda genel kural başvurunun şahsen yapılmasıdır.
• Pasaportun yıpranmamış olması gerekir. Yıpranmış pasaporta vize alsanız dahi sınırdan geri çevrilmeniz mümkündür. Pasaportunuzu yenilemenizde yarar vardır.
• Pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvuru tarihinden itibaren en az bir yıl olmasına özen göstermelisiniz.
• Mülakat sırasında, yetkilinin sorularına doğru yanıtlar vermeniz önemlidir.
• Başvurunuzu eksiksiz belgelerle yapınız. Tahrif edilmiş veya sahte belgelerle başvuruda bulunmak yasalara göre suçtur.
• Vize bir egemenlik hakkıdır. Bu nedenle başvurunuzun reddedilebileceğini önceden kabul ediniz.
• Mülakat sırasında, yetkilinin, hakkınızda olumlu izlenim edinmesi, başvurunuzun kabul edilme şansını arttırır.
• Seyahatinizi gerçekleştirebilecek ekonomik olanaklara sahip olduğunuzu belgelemeniz beklenir.
• Mülakatın amacı; seyahat edeceğiniz ülkenin makamlarının bu ülkeye seyahat edecek yabancılar için belirlediği koşulları taşıyıp taşımadığınızı anlamaktır.
• İşsiz iseniz veya kendinizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin geçimlerini sağlayabilecek düzenli ve yeterli bir gelir düzeyine sahip değil iseniz, potansiyel bir göçmen olarak kabul edileceğinizden, vize alma şansınız oldukça düşüktür. Bu durumda iseniz, vize başvurusunda bulunmamanız uygun olacaktır. Reddedileceğini bildiğiniz bir talepte bulunmaktan kaçınmanız zaman ve para tasarruf etmenizi de sağlayabilir.
• Bazı ülkeler vize harcının yanında, yüksek sayılabilecek meblağlarda başvuru veya işlem harcı almaktadırlar. Bu koşullar ülkeden ülkeye değişmektedir.
Almanya için En Yaygın Olan Özel Meşruhatlı Vize Türleri Nelerdir?
Turistik Amaçlı Schengen Vizesi
Bu vize türü 90 güne kadar olan başta ziyaret/turistik ve ticari amaçlı seyahatleri kapsamaktadır. Almanya’ya turistik veya ticari amaçlar dışında (çalışma, öğrenci vizesi vb.) yapılacak seyahatler için geçerli değildir.

1) Başvuru sahibi ile birlikte gidecek her bir kişi için (küçükler için de) ayrı ayrı Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanmış bir başvuru formu + İkamet Kanunu`nun 55. maddesine göre gerekli ek belge (bu belge Vize Bölümünden ücretsiz olarak temin edilebilir ya da internet sayfamızdan indirilebilir)
2) Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli ve imzalanmış pasaport. Pasaport on yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportla birlikte pasaportun resimli sayfasından bir adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.

NOT: eski pasaport yok ve yeni çıkartılan pasaport hiçbir işlem görmemiş ise yetkili pasaport şubesinden "pasaport protokol belgesi" temin edilmesi şarttır.

3) 2 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski ve bilgisayar baskısı olmamalı).
4) Almanya`daki masrafların ne şekilde karşılanacağına dair belgeler, örneğin:
a) İkamet Yasasının 66 – 68. maddelerine göre hazırlanmış ve Almanya’dan davet eden kişi tarafından verilen taahhütname/davetiye veya başvuru sahibi kendi imkanlarıyla Almanya`daki masraflarını karşılayacaksa da, buna ilişkin belgeler (ör: banka hesabında düzenli olarak para bulunduğuna dair belge) ve kalınacak yerin adresi
5) Uçuş rezervasyonu veya seyahate ilişkin diğer belgeler
6) Gelirle ilgili belgeler* (ör. Maaş ödemeleri, hesap cüzdanı, kira geliri, tarım üretimi, Almanya’dan gelen havale vs.)
7) Her başvuru sırasında tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği (açıklamalar kısmında adres belirtilmelidir), düşünceler bölümü işlenmiş olmalı. AB/AET vatandaşlarının eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları tarafından ayrıca aşağıdaki belgeler de ibraz edilmeli:
a) Eşler: Uluslararası evlenme kayıt örneği ve Türkiye`deki ikamete ilişkin ikamet ilmuhaberi (ikamet Türkiye ise)
b) Çocuklar: Uluslararası doğum kayıt örneği
8) Seyahat Sağlık Sigortası: En az 30.000 Avro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesinin aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir. Seyahat sağlık sigortasının aslı, ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. Belli durumlar için muafiyeti olan veya teminatı sınırlayabilecek veya katılım payını yükselten sağlıkla ilgili bazı şartlar öne süren sigorta poliçeleri kabul edilmemektedir.
9) Reşit olmayanlarda: Başvuru için velayet sahibinden vekaletname ve boşanma durumlarında velayet kararı

Aile Birleşimi Vizesi
Aile birleşimi uluslararası kanunlar ile güvence altına alınmış ve eşlerin veya çocukların birlikte yaşamak amacıyla bir araya gelebilmelerini sağlayan bir vize türüdür.
Aşağıda belirtilen belgelerin hem asıllarının hem de fotokopilerinin ibraz edilmesi gereklidir:
1) Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanmış iki adet başvuru formu + İkamet Kanunu`nun 55. maddesine göre gerekli ek belge (bu belge Vize Bölümünden ücretsiz olarak temin edilebilir ya da internet sayfamızdan indirilebilir)
2) 3 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski ve bilgisayar baskısı olmamalı)
3) En az bir yıl geçerli (imzalı) T.C. Pasaportu. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalı
4) Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği (Formül B). Yabancı uyruklu eşe dair bilgileri de içermelidir.
- 17 yaşında evlilik yapanlarda anne babanın yazılı muvafakati
- 16 yaşında evlilik yapanlarda evlenebileceğine dair mahkeme kararı, Almancatercümesiyle birlikte
5) Tam Tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği (her ikisi için) (Alman eşin daha önce Türk uyruklu olması durumu için de geçerli). Nüfus Kayıt Örneğinde özellikle „Düşünceler“bölümünün eksiksiz doldurulmuş olduğuna ve bütün nüfus olaylarının (örnek: öncekievlilikler, boşanmalar, çocuklar, anne-baba, vatandaşlık olayları ) yazılı olduğunalütfen dikkat ediniz.
Eş Alman vatandaşı ise ve daha önce hiç Türk vatandaşı olmadıysa, bu Nüfus Kayıt Örneği yerine Alman doğum belgesinin ibraz edilmesi gereklidir.
6) Eşlerden her ikisinin daha önceki bütün evliliklerine dair kesinleşme şerhi ile birlikte gerekçeli boşanma ilamı ve Almanca tercümeleri / duruma göre ölüm kayıt örnekleri
7) Almanya`da yaşayan eşe ait oturma müsaadesinin fotokopisi. Eş Alman vatandaşı ise, pasaportunun veya kimlik belgesinin fotokopisi.
8) Basit düzeyde (A1 seviyesinde) Almanca bilgisine sahip olunduğuna dair kanıt.
Prensip olarak temel Almanca bilgisinin Goethe Enstitüsü, TelcGmbH, ÖSD veya
TestDaF tarafından yapılan sınav neticesinde verilen lisan sertifikası ile kanıtlanması gerekir.
Almanya’da evlilik yapmak için vize talebinde bulunacak başvuru sahipleri ilaveten aşağıdaki belgeleri de ibraz etmeliler:
• Her iki eşe ait uluslararası doğum kayıt örneği (Formül A)
• Her iki eşe ait uluslararası evlenme ehliyet belgesi veya Almanya’daki evlendirme memurluğundan evlilik başvurusunun yapıldığına dair teyit.
Esasen başvurunun işleme alınabilmesi için yukarıda belirtilen belgelerin ibrazı yeterlidir, fakat yine de bazı durumlarda ilave belge ve Almanca tercümeleri de istenebilir.

Öğrenim Vizesi (Erasmus Projesi)
Türkiye'deki üniversiteler, Erasmus Programı'na ilk kez 2004/2005 öğretim döneminde katıldı. O zamandan beri, Almanya Türkiye'nin en önemli partner ülkesidir. Bugüne kadar Türk üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının yaklaşık %25'i eğitimlerini bir Alman üniversitesinde sürdürdüler.

Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış iki adet başvuru formu+ ikamet Kanunu’nun 55. Maddesine göre gerekli ek belge
1) 3 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık fotoğraf (6 aydan eski ve bilgisayar baskısı olmamalı)
2) En az bir yıl geçerli (imzalı) T.C. Pasaportu. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalı
3) TamTekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği. Nüfus kayıt örneğinde özellikle
4) „Düşünceler“ bölümünün eksiksiz doldurulmuş olduğuna, anne baba, tüm kardeş veçocukların belirtili olduğuna lütfen dikkat ediniz.
5) Türkiye`den alınan bursa ilişkin belge (burs miktarı belirtili olmalı), Almanca veyaİngilizce tercümeliSokrates/Erasmus veya Leonardo da Vinci gibi AB kısmi burslarında, Federal EğitimTeşvik Kanununa göre belirlenmiş ve halihazırda 659,- Euro olması gereken meblağagöre eksik kalan kısım için ikamet süresini kapsayacak şekilde aşağıda belirtilişekillerde kanıtlar getirilmesi gerekmektedir:
a. Anne ve babanın noter tasdikli yazılı taahhütnamesi (tercümesiyle birlikte) ve
b. Taahhütnameyi veren kişinin (garantörün) ödeme gücüne ilişkin banka hesapcüzdanı, maaş bordrosu vs. gibi belgeler (bunlarda tercüme gerekli değildir)
6) Tam burs alanlarda, bursun belgelenmesi halinde, finansmanla ilgili kanıt zorunluluğu yoktur.
7) Vize verildikten sonra en az 30.000 Avro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerindegeçerli yurtdışı sağlık sigortası yaptırılmalı. Bu sigorta Almanya`da öğrenci sigortası(kayıt yaptırırken ibraz edilecek) yaptırılana kadar geçerli olmalı.

Alman kamu kuruluşlarından alınan burs onayını (ör. DAAD veya Erasmus/Sokrates vs.)ibraz edenler vize harç ücretinden muaftır.

Çalışma Vizesi
Almanya’da çalışmak için gerekli vize şeklinde oturma müsaadesinin verilmesi içinyapılan başvurular onay için prensip olarak yetkili yabancılar dairesine iletilmektedir.
Bu yabancılar dairesi Federal İş Kurumu ile temasa geçerek söz konusu çalışma talebinin bölgesel, ekonomik veya iş ve işçi piyasası politikası bakımından Almanya Federal Cumhuriyeti’nin menfaatine olup olmadığını inceler.
Aşağıda belirtilen belgelerin hem asıllarının hem fotokopilerinin ibraz edilmesi gereklidir:
1) Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanmış iki adet başvuru formu + İkamet Kanunu`nun 55. maddesine göre gerekli ek belge (bu belge Vize Bölümünden ücretsiz olarak temin edilebilir ya da internet sayfamızdan indirilebilir)
2) En az bir yıl geçerli (imzalı) T.C. Pasaportu. Pasaport 10 yıldan eski olmamalıve en az iki boş sayfası olmalı
3) 3 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski ve bilgisayar baskısı olmamalı)
4) Almanya`daki işverenin teyid yazısı iki nüsha halinde. Bu yazı ile birlikte iş sözleşmesi de ibraz edilmeli ve sözleşmenin süresi, aylık maaş ve başvuru sahibinin çalışacağı iş hakkında ayrıntılı bilgiler verilmeli.
5) Almanya`daki firmanın sanayi ve ticaret odası kaydı veya buna benzer nitelikte bir belge iki nüsha halinde
6) Başvuru sahibinin Türkiye`deki mesleki durumu hakkında belgeler (iş sözleşmesi, önceki işi, diploma vs.). Almanca tercümeli ve ikişer nüsha halinde.

boşanma davası çevirisi, tanımatenfiz çevirisi, nüfus kayıt örneği çevirisi, diploma çevirisi, transkript çevirisi, ehliyet çevirisi, almanca a1, almanca a2, almanca b1, almanca b2, tus yerine b2 almanca, almanyayolu.com