Yazılı Çeviri

Yazılı Çeviride Onay Çeşitleri
Yeminli Tercüme
Yeminli tercüme adıyla toplumda bilinen çeviriyi yapacak olan tercüman, bir dilin eğitimini (tercihen üniversitelerde) almış ve deneyim kazanmış birisi olarak akreditasyon kuruluşları (Noterlikler, Yeminli Tercümanlar Derneği) vasıtasıyla kendi bilgi ve becerilerini tescil ettirdikten sonra Yeminli Tercümanunvanını kullanabilir.Yeminli Tercüman, yaptığı çeviriler üzerine kendi imzasını atmasına kanunlar önünde izin verilmiş kişi anlamına gelir ve yaptığı çevirileri doğruluk ilkesine dayanarak yapacağına ve edindiği bilgileri ifşa etmeyeceğine dair yemin eder. Yeminli Tercüman, çeviri metninin altına imzasını atarak tüm sorumluluğu alır.
Belgelerin onayları verileceği yerlere göre değişir;
Büro Onaylı Tercüme
Dernek Onaylı Tercüme
Noter Onaylı Tercüme
Apostil Onaylı Tercüme
Dışişleri Bakanlığı Onaylı Tercüme
Konsolosluk Onaylı Tercüme
Tercüme büroları çalıştıkları yeminli tercümanların imzasıyla belgeleri onaylatmaları halinde Büro Onaylı Tercümeden bahsedilir. Bu tür onaylanmış belgeler, bazı kurum ve kuruluşlarca kabul edilir.
Ülkemizde bulunan bazı yabancı ülke temsilcilikleri (konsolosluk, elçilik), Büro Onayının yanı sıra bir de Dernek Onayı talep eder. Bu durumda çeviriyi yapmış olan Yeminli Tercüman, bir de mesleki bir derneğe üye olduğunu ibraz etmesi gerekir.
Tercümanların ülkemizde henüz ulusal bir akreditasyon ve denetim makamı olmadığından, stratejik öneme haiz belgelerin çevirileri Noter Onaylı Tercüme şeklinde talep edilir. Bu durumda çevirinin altını imzalayan Yeminli Tercümanın imzası noterlik tarafından onaylanır ve ilave ücret alınır. Fakat içerikten yine tercüman sorumludur.
Eğer Noter Onaylı Tercüme yurtdışında bir makama verilecekse, Noterlik tarafından onaylanmış olan çeviri, Valilik veya Kaymakamlıklar tarafından Apostil Onayı (Tasdik Şerhi) ile bu sefer noterliğin onayı doğrulanır. 5 Ekim 1961 Tarihli Lahey Anlaşması uyarınca, anlaşmaya taraf ülkeler arasındaki resmi belge dolaşımı Apostil tasdikini gerektirmektedir. Bu yüzden, Türkiye’den, Lahey Anlaşmasına imza atmış ülkelere gidecek belgelerin Apostil tasdiklerinin yaptırılması zorunludur. Söz konusu Anlaşmaya imza atmayan ülkelere gidecek belgelerin ise öncelikle Ankara Valiliği, ardından da ilgili ülke konsoloslukları tarafından tasdik ettirilmesi gerekmektedir. AslındaTercümanın imzası Noter tarafından, Noterin İmzası da Valilik veya Kaymakamlık tarafından onaylanıyor.
Bazı belgelerde Apostil Onayı da yeterli olmayınca bu çeviriler Apostil onayından sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanır. Yani Tercümanın imzası Noter tarafından, Noterin İmzası Valilik veya Kaymakamlık tarafından, Valilik veya Kaymakamlık onayı da Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanır.
Onaylanmış çevirilerin verileceği ülkeye göre bazen de Konsolosluk Onayı da istenir. Bu tür onaylara genelde yurtdışı şirket kuruluşları, patent işlemleri vb. durumlarda gerek duyuluyor ve her ülke farklı bir fiyat politikası uyguluyor. Tercümanın imzası Noter tarafından, Noterin İmzası Valilik veya Kaymakamlık tarafından, Valilik veya Kaymakamlık onayı da Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra Konsolosluk Onaylı Tercümemiz de nihayet ibraz edilir.
Tercümenin tüm süreçlerden sorunsuz geçebilmesi için belgeler profesyonel şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir.
Berliner Tercüme ile uluslararası iletişim artık teminat altındadır.
Berliner Tercüme çevirdikçe dünya doğru döner.
YAZILI TERCÜME TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ